هنگام نماز

برخیز به هنگام ، كه هنگام نماز است
صبح است و در رحمت حق ، بر همه باز است

          گلبانگ اذان برشنو از خانه الله
          آوای فرشته است كه در راز و نیاز است

               از قله سرگشتگی خویش فرود آی
               سر نِه به سر سجده كه معراج نماز است

كوتاه كن این قصه و از رنگ تعلق
بگریز و مگو راه به الله دراز است

          الحمد سفیری است سفرساز و خوش آهنگ
          تا بارگه دوست كه او بنده نواز است
                                                        
جواد محدثی

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  هنگام نماز , 

موضوع :
شعر نماز ,