نور عشق

دل را به نور عشق صفا می دهد نماز
جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز

          از خارزار شرك اگر بگذری به صدق
          باغ تو را ز جلوه صفا می دهد نماز

               تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت
               سرچشمه ات ز آب بق می دهد نماز

                                 پای تو را ز قید   تعلق رها كند
                                دست تو را به دست دعا می دهد نماز

                                       هر دم كه سر به سجده اخلاص می نهی
                                        روشندلی ز یاد خدا می دهد نماز

چون بشنوی صلای مؤذن ، شتاب كن
كز بارگاه قدس ندا می دهد نماز

                                                                             مشفق كاشانی

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  نور عشق , 

موضوع :
شعر نماز ,