نماز آدینه:

ای به آیین پاك آیینه
ساده و بی ریا و بی كینه

این همه روشنی ، مگر داری
جای دل آفتاب در سینه

ازدحامت حضور بیداری است
در صفوف نماز آدینه

دستهایت كلید معبد عشق
با خدا آشنای دیرینه

آرمان بلند شعر من است
درك آن دستهای پر پینه

آشنا كن مرا به آیینت
ای آئینه ، آی آئینه !

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/

فاطمه راكعی

برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  نماز آدینه , 

موضوع :
شعر نماز ,