از صاحب دلی حکایت شده است که،روزی به یاران میگفت اگر بین ورود به بهشت ودو رکعت نماز مخیّرم کنند،من آن دو رکعت نماز را برمیگزینم.پرسیدنش که این چگونه بُوَد؟گفت از آن رو که من در بهشت به حظّ خویش مشغولم و در آن دورکعت به گذاران حق مولا یم،این دو را قیاس باهم نتوان کرد.

کشکول شیخ بهایی،ص459

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
داستان نماز ,  شیخ بهایی و نماز ,  کشکول شیخ بهایی , 

موضوع :
داستان نماز ,