بسم الله

نماز ظهر عاشورا

 

آفتاب گرم بر پهنای دشت 

نیزه‌های داغ آتش می‌نشاند 

دشت سوزان هم به چشم آسمان 

پشته‌های خاک خونین می‌فشاند 

اصطکاک سنگ و سمّ اسب ها 

(برای دیدن ادامه متن یه ادامه مطلب بروید...) 
برچسب ها :
نماز ظهر عاشورا ,  شعر نماز ظهر عاشورا ,  شعر نماز ,  شعر عاشورا , 

موضوع :
شعر نماز ,