حضور قلب در نماز از دیدگاه عالمان ربانى و عارفان الهى

نماز حقیقى داراى دو بعد است: بعد ظاهرى كه به منزله پیكره نماز است و بعد باطنى كه روح و حقیقت آن مى‏باشد. هر یك از این دو بعد احكام و آداب ویژه‏اى دارند، نماز با وجود این دو بعد كامل مى‏شود، یعنى همان‏گونه كه نماز بدون رعایت احكام و شرایط ظاهرى، باطل است. مراعات نكردن آداب باطنى و قلبى نماز نیز موجب قبول نشدن آن گشته، انسان را به قرب حضرت حق نمى‏رساند. (ادامه متن در ادامه مطلب...)
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  حضور قلب در نماز از دیدگاه عالمان ربانى و عارفان الهى , 

موضوع :
فضایل نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  ایجاد حضور قلب در نماز ,