بهتر شویم!

باید ای دل اندكی بهتر شویم
یا نه ، اصلاً آدمی دیگر شویم

          از همین امروز ، هنگام نماز
          با خدا قدری صمیمی تر شویم

               مثل رویای درخت و روح گل
               زیر احساسات باران ، تر شویم

با همه افسردگی ، امیّدوار
آتش در زیر خاكستر شویم
                                                          
سید حسن ثابت محمودی

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  بهتر شویم! , 

موضوع :
شعر نماز ,