واجبا نماز ، یازده چیز است که برخی رکن و برخی غر رکن است.

(رکن):

1-نیت

2-قیام

3-تکیره الاحرا(تکبیر اول نماز)

4-رکوع

5-سجده


(غیر رکن):

1-قرائت حمد و سوره و تسبحات اربعه

2-ذکر سجده و رکوع

3-تشهد

4-سلام

5-ترتیب:نماز باید به این ترتیب خوانده شود:تکبیره الاحرام ، قرائت ، رکوع ، سجده ،و در رکعت دوم پس از سجده تشهد بخواند و در رکعت آخر ، پس از تشهد ،سلام دهد.


6-موالات:یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نیافتادن بین آنها.


اما فرق بین رکن و غیر رکن:

ارکان نماز ،اجزا اساسی آن به شما ر می آید و چنانچه یکی از آنها بجه آورده نشود، یا اضافه شود ، هر چند بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است.


واجبات دیگر(غیر رکن): اگر چه انجام آن ها لازم است وولی چنانچه از روی فراموشی کم یا زیاد شود،نماز باطل نیست.


[برگرفته از کتاب:کلید های موفقیت]

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
واجبات نماز ,  تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز , 

موضوع :
آموزش نماز ,