به مناسبت سال نو...
 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادیبرچسب ها :
شعار سال 93 ,  سال93 ,