برای رفع شك در ركعات نماز مهم دانستن نماز، بیزاری جستن از شیطان و ظن قوی به یك طرف شك ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، یكی از مشكلاتی كه فراوان همه اقشار جامعه با آن در حوزه نماز مواجه هستند، بروز شك در بعضی از مواقع است كه ریشه آن عدم حضور قلب و توجه در نماز است، اما راهكار عملی برای دفع این مشكل؛ برای رفع شك در ركعات نماز باید سه گام برداشت:


1- نماز را مهم بدانیم
 با طرح چند سوال به ضرورت مطلب فوق پی می‌بریم آیا تا بحال از خود پرسیده‌اید! چرا انسان در خرید لوازم منزل شك نمی‌كند؟ یا چرا فرزند خود را به موقع به مدرسه می‌رساند؟ یا چرا
 سر ساعت در محل كار حاضر می‌شود؟ هنگام رانندگی در رعایت فاصله سانتی‌متر را هم در نظر می‌گیرد؟و ...
 در پاسخ یك جمله باید گفت؛ زیرا برای همه موارد فوق اهمیت قایل هستیم.  
 پس باید نماز را مهم دانست و اینكه كارهایی كه خداوند به عنوان دستور رسیدن به كمال برای ما قرار داده است، را جدی گرفته و بدانیم دستور خدا كمتر از دستور یك مدیر مدرسه نیست و از طرفی بفهمیم نماز هیچ سودی برای خدا نداشته و اگر آن واجب شده، برای بهره‌مندی خود انسان است و تا به این اهمیت پی‌نبریم كه قبولی همه اعمال ما تابع نماز و تنها راه دوری از گناه نماز است، گام اول طی نشده است.

(ادامه متن در ادامه مطلب...)


افسران - شکیات نماز

برای رفع شك در ركعات نماز مهم دانستن نماز، بیزاری جستن از شیطان و ظن قوی به یك طرف شك ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، یكی از مشكلاتی كه فراوان همه اقشار جامعه با آن در حوزه نماز مواجه هستند، بروز شك در بعضی از مواقع است كه ریشه آن عدم حضور قلب و توجه در نماز است، اما راهكار عملی برای دفع این مشكل؛ برای رفع شك در ركعات نماز باید سه گام برداشت:

1- نماز را مهم بدانیم
 با طرح چند سوال به ضرورت مطلب فوق پی می‌بریم آیا تا بحال از خود پرسیده‌اید! چرا انسان در خرید لوازم منزل شك نمی‌كند؟ یا چرا فرزند خود را به موقع به مدرسه می‌رساند؟ یا چرا
 سر ساعت در محل كار حاضر می‌شود؟ هنگام رانندگی در رعایت فاصله سانتی‌متر را هم در نظر می‌گیرد؟و ...
 در پاسخ یك جمله باید گفت؛ زیرا برای همه موارد فوق اهمیت قایل هستیم.  
 پس باید نماز را مهم دانست و اینكه كارهایی كه خداوند به عنوان دستور رسیدن به كمال برای ما قرار داده است، را جدی گرفته و بدانیم دستور خدا كمتر از دستور یك مدیر مدرسه نیست و از طرفی بفهمیم نماز هیچ سودی برای خدا نداشته و اگر آن واجب شده، برای بهره‌مندی خود انسان است و تا به این اهمیت پی‌نبریم كه قبولی همه اعمال ما تابع نماز و تنها راه دوری از گناه نماز است، گام اول طی نشده است.
 
 2- از شیطان هنگام ورود به نماز بیزاری بجوییم
باید یقین كنیم كه شك به سبب نبودن حضور قلب در نماز است و ایجاد شك از ناحیه شیطان و دشمن نماز است وبیزاری از او را لازم بدانیم.
 
3- هنگام بروز شك سعی كنیم، ظن قوی به یك طرف پیدا كنیم  
 ما هنگام نماز با چهار صورت ذهنی مواجه هستیم، همراه با مثال این چهار صورت عبارتند از:
 یقین: «صد در صد می‌دانیم، در ركعت چهارم نماز هستیم». 
ظن: «احتمال قوی می‌دهیم، در ركعت چهارم باشیم».
وهم: «احتمال ضعیف می‌دهیم، ركعت چهارم باشیم» (مقابل ظن).
 شك: «بین اینكه ركعت سوم است یا چهارم تردید داشته و در مورد هر یك پنجاه درصد احتمال می‌دهیم».
 در مورد اول تا سوم وظیفه مشخص است كه به یقین یا احتمال قوی عمل می‌شود، ولی در صورت چهارم انسان باید سعی كند به یك طرف ظن پیدا كند و این كار در نماز با كمی تفكر امكان پذیر است، مثلاً در مثال فوق اگر انسان كمی فكر كند، ذهن او به سه ركعت یا چهار ركعت سوق داده می‌شود و همین مقدار كافی است كه نماز او صحیح شود.
 
 مثال برای راهكارهای عملی:
 -چند لحظه قبل از نماز در یك مكان آرام بنشینیم ومشغول ذكر باشیم و نماز را با  «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» آغاز كنیم، (البته به قصد ذكر نه اینكه جزء نماز باشد)
 -سعی كنیم، همیشه نماز را اول وقت و صحیح و سریع بخوانیم و از مستحبات بین نماز كم كنیم، مثلاً هنگام خستگی تسبیحات اربعه را یك بار بگوییم.
 اگر سه گام بالا را برنداریم، آن گاه مجبور می‌شویم احكام شكیات نماز را یاد بگیریم یا از مهر شكیات استفاده كنیم، چرا كه شكستن نمازحرام است.
 منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
حدیث ,  حدیث نماز ,  احادیث نماز ,  حدیث در مورد نماز ,  نماز ,  پوستر نماز ,  راهكارهای رفع شك هنگام نماز , 

موضوع :
شکیات نماز ,