دلیل شما براثبات این که مهدی موعود در روایات،حجت ابن الحسن(ع) است،چیست؟؟!!!

بنابه روایات فروان که از طریق معصومان(ع) به دست ما رسیده،مهدی موعود از نسل امام حسین(ع) و فرزند امام حسن عسکری(ع) است.مثلا در روایتی آمده است:از حضرت امیرالمومنین(ع) پرسیدند:منظور رسول الله(ص) از:((إنّی تارِکَ فِیکُم اَلثَّــقلَن کِتابَ اللهِ عِترَتِی))کیستند؟؟؟!!!

ایشان فرمودند:((منم و حسن و حسین و نُه امام از فرزندان حسین(ع) که آخرین آنان مهدی است.آنان جدا نمیشوند از کتاب خدای عزّوجلّ.کتاب خدا نیز از آنان جدا نمیشود.سر انجام آنان در حوض کوثر نزد ایشان میروند)).

امام باقر(ع) فرمودند:

((بعد از حسین(ع)،نُه فرزند او امام هستیند که آخرین آنان قائم است و او برتر از همۀ آنان است)).

امام جواد(ع):

((خدا چهارده نور آفرید:محمّد،علی،فاطمه،حسین،حسین و امام از فرزندان(ع).آخرین آنان،قائم(ع) است که بعد از غایب شدنی طولانی،قیام خواهد کرد و دجال را خواهد کُشت و زمین را از هر جور و ظلمی پاک خواهد کرد)).

اصبغ بن نباته میگوید:نزد امیرالمومنین(ع) رفتم.آن حضرت در زمین نشان میگذاشت و خطی روی می کشید.گفتم:ای امیر المومنین،در اندیشه چه چیزی هستید؟؟در زمین میگذاری.علاقه ای به دنیا پیدا کردی؟؟؟!

فرمودند:نه ولله!هرگز رغبتی به دنیا ندارم.در اندیشۀ مولودی بودم که از نسل یازدهم من به دنیا می آید؛مهدی که زمین را از عدل پر میکند.

منبع:کتاب نجم الثاقب