بسم الله...

خدایا چشم انتظارم...

پس مرا از دوستانت قرار ده...

خدایا حب دوستانت را در دلم قرار ده...

الهی آمین
برچسب ها :
پوستر نماز , 

موضوع :
پوستر نماز ,