اهمیت وضو


وضو كلید ورود به نماز است.

نماز بدون وضو، نماز نیست.
وضو جزو ایمان است.
وضو نظافت جسم است.
وضو نشاط روح است.
وضو وسیله نزدیكی به خداست.
وضو اجازه ورود به نماز است.
كسی كه وضو دارد در حال عبادت است.
دست زدن به قرآن و نام خدا بدون وضو حرام است.
وضو كفاره گناهان كوچك است.
وضو نور معنوی است.

واجبات وضو
1- نیت
2- شستن صورت
3- شستن دستها
4- مسح سر
5- مسح پا

مستحبات وضو
قبل از وضو مستحب است دستها را تا مچ بشوییم.
بهتر است با آب سرد وضو بگیریم.
مستحب است كه آب وضو را خشك نكنیم.
مستحب است هنگام وضو گرفتن، رو به قبله بایستیم.
مستحب است قبل از وضو مسواك بزنیم.
مستحب است هنگام وضو، آب در دهان بگیریم و بگردانیم.
مستحب است هنگام وضو، آب را در بینی كرده، آن را بالا بكشیم.
هنگام وضو انگشتان را باز كنیم تا كاملاً شسته شود.
خواندن سوره قدر و دعا نیز در هنگام وضو گرفتن مستحب است.

منبع: پایگاه جامع تسبیح  http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
نکاتی در مورد وضو ,  وضو ,  واجبات وضو , 

موضوع :
وضو ,