نماز صبح
وقت نماز صبح، از اذان صبح است تا طلوع آفتاب و باید در این فرصت خوانده شود.
نماز ظهر و عصر
وقت نماز ظهر وعصر، از نیمروز (ظهر) است تا مغرب، كه نمازگزار باید در این فاصله، ابتدا نماز ظهر را بخواند و پس از آن، نماز عصر را
نماز مغرب و عشا

از اذان مغرب - كه كمی بعد از غروب آفتاب است - تا نیمه شب، وقت نماز مغرب و عشا است و باید نماز مغرب، قبل از عشا خوانده شود.
بهتر است انسان، نماز را در اول وقت بخواند، و هرچه به اول وقت نزدیكتر باشد ثواب بیشتری دارد.
اگر كسی نمازهای خود را در وقت تعیین شده نخواند گناه كرده و باید بعداً به نیت "قضا" بخواند.
وقت نمازهای غیر همیشگی (كه در زمانهای مخصوص واجب شود)

1- نماز آیات؛
زمانی واجب می شود كه زلزله شود یا خورشید و یا ماه بگیرد (كسوف یا خسوف شود). همچنین اگر رعد و برق شدید شود یا بادهای سیاه وزرد و سرخ بوزد كه بیشتر مردم بترسند.
2- نماز میت؛
وقتی واجب می شود كه فرد مسلمانی از دنیا برود. اگر حتی یك نفر هم بر مرده نماز بخواند كافی است.
3- نماز طواف؛
دو ركعت است و بعد از طواف خانه خدا، در حج یا عمره واجب می شود.
4- نماز نذر؛ اگر كسی نذر كند كه نمازی بخواند، باید به آن نذر عمل كند واگر وقت مخصوصی را برای آن مشخص كرده، باید در همان وقت بخواند.

منبع:   http://tasbeh.mihanblog.com/


برچسب ها :
اوقات انجام نماز ,  تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز , 

موضوع :
ناگفته های نماز ,