آموزش تصویری وضوی جبیره ای در ادامه مطلب...

آموزش تصویری وضوی جبیره ای

1-چیزی كه بر زخم می بندند و دوایی كه بر آن می زنند "جبیره" نام دارد.


وضوی جبیره ای

2- اگر دست یا صورتمان زخم است و آب برای آن ضرر دارد، باید پارچه پاكی و یا چیز دیگری؛ مثلا چسب بر آن گذاشته و هنگام شستن دیگر جاها، بر آن قسمت هم دست تر بكشیم.


وضوی جبیره ای

3- اگر روی زخم بسته شده و نمی شود آن را باز كرد، باید هنگام وضو، دست تر بر آن بكشیم و اگر پارچه یا چیزی كه روی زخم است، نجس باشد، باید پارچه پاكی رویش بگذاریم و دست تر بر آن بكشیم.وضوی جبیره ای

4- اگر سر یا پا (محل مسح) زخم باشد، به گونه ای كه نشود روی آن را مسح كرد؛ چنانچه جایی از محل مسح باقی است باید همان قسمت را مسح كنیم؛ مثلا دو انگشت پا زخم و دیگر انگشتان سالم است، باید بر قسمت سالم دست بكشیم و وضو صحیح است، و اگر جای مسح باقی نیست؛ مثلا تمام پا، باندپیچی شده است، باید روی همان را مسح كنیم.
5- اگر به جهتی دیگر، غیر از زخم؛ مثلا شكستگی، آب برای اعضای وضو ضرر داشته باشد، باید به همان دستوری كه گفته شد، وضوی جبیره ای بگیریم.
6- در وضوی جبیره ای نیز، صورت ودستها باید از بالا به پایین شسته شود. پس اگر قسمت بالای دست یا صورت را جبیره پوشانده، ابتدا باید دست بر آن بكشیم و در ادامه، قسمت پایین را بشوییم.
7- اگر انسان بتواند وضوی جبیره ای بگیرد، باید به وظیفه خود عمل كند و تیمم تنها كافی نیست.

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز ,  آموزش تصویری وضوی جبیره ای ,  وضوی جبیره ای , 

موضوع :
وضو ,  آموزش نماز ,