نماز در لباس مختص

حكم نماز خواندن با لباس مختص چگونه است؟ منظور از لباس مختص، لباسی است كه اختصاص به قشر خاصی دارد.
امام خمینی(ره):
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، ص 116، م 846)

                                                                          

حكم نماز خواندن با لباس مختص چگونه است؟ منظور از لباس مختص، لباسی است كه اختصاص به قشر خاصی دارد.
امام خمینی(ره):
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، ص 116، م 846)

آیت الله اراكی(ره):
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، ص 156، م 840)
آیت الله بهجت(ره):
در موردی كه حرام باشد فرق نمی كند هر چند مضرّ به صحّت نماز نباشد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیت الله تبریزی(ره):
اگر لباس ساتر عورت در نماز باشد پوشیدن آن در غیر مورد اضطرار جایز نیست و در مورد اضطرار اشكال ندارد. والله العالم
اگر مرد لباس زنانه یا زن لباس مردانه بپوشد و در حال حاضر ساتری غیر از آن نداشته باشد و نماز بخواند نمازش صحیح است.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
(توضیح المسائل، 1383، ص 133 م 854)
(مسائل المنتخبه، 1382، ص 95، م 248)
آیت الله خامنه ای(دام ظلّه):
اگر چه زن و مرد نمی توانند لباس مختص یكدیگر را به گونه ای بپوشند كه زیّ آن ها قرار گیرد ولی در هر حال پوشش آن موجب بطلان نماز نمی شود.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیت الله خوئی(ره):
نماز خواندن با لباس مختص در صورتی كه ساترش فقط آن باشد، بعید نیست كه نمازش باطل شود
(توضیح المسائل، ص 148، م
  854 و 853)
آیت الله سیستانی(دام ظلّه):
نماز خواندن با لباس مختص باطل نیست.
(توضیح المسائل، 1423، هـ ق، ص 175، م 833)ت الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):
نماز خواندن با لباس مختص صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه اصلاً مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه نپوشد؛ خصوصاً در هنگام نماز خواندن.
(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 207، م 854)
آیت الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، ص 173، م 854)
آیت الله فاضل لنكرانی(ره):
الف) حكم پوشیدن لباس مختص چیست؟ ب) حكم نماز خواندن با آن چگونه است؟
الف: پوشیدن لباس اختصاصی جنس مخالف بنابر احتیاط حرام است.
ب: نماز با آن باطل نیست.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)
آیت الله گلپایگانی(ره):
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 149، م 854)
 
آیت الله مكارم شیرازی(دام ظلّه):
نماز با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، 1379 ص 45، م 772)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه:
نماز خواندن با لباس مختص اشكال ندارد.
(توضیح المسائل، 1381، ص 181، م 847)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
ستر عورت با لباس مختص در نماز بنابر احتیاط موجب بطلان است.
(توضیح المسائل، 1421 هـ ق، ص 353، م 852)

منبع:    http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
نماز در لباس مختص ,  تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  شعر نماز , 

موضوع :
سوالات نماز ,