چرا باید نماز بخوانیم و راز واجب شدن نماز چیست ؟

در این گفتار به نتایج زیر خواهیم رسید :

-نماز برای دوری از تكبر واجب شده است

-تكبر مادر همه گناهان است

-شیطان اولین متكبر ودوستدار متكبران است

-كسی كه سر را در آستانه معبود نمی ساید متكبر است

-كسی كه اهل نماز نیست متكبر است و به تبع انجام هر گناهی برای او ممكن است

-شیطان از اهل نماز فراری است زیرا نماز عامل دوری از تكبر است

 

 

چرا باید نماز بخوانیم وراز واجب شدن نماز چیست ؟

در این گفتار به نتایج زیر خواهیم رسید :

-نماز برای دوری از تكبر واجب شده است

-تكبر مادر همه گناهان است

-شیطان اولین متكبر ودوستدار متكبران است

-كسی كه سر را در آستانه معبود نمی ساید متكبر است

-كسی كه اهل نماز نیست متكبر است و به تبع انجام هر گناهی برای او ممكن است

-شیطان از اهل نماز فراری است زیرا نماز عامل دوری از تكبر است

 

در خیلی موارد در جامعه این سوال مخصوصا از طرف جوانان مطرح می گردد وپاسخ استدلالی به آن داده نمی شود در این گفتار بر آنیم از طریق استدلال به پاسخ این سوال برسیم

برای رسیدن به پاسخ طی چند گام لازم است

خیلی شنیده ایم كه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند : ((ففرض الله علیكم الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاه تنزیها لكم عن الكبر ))[1]خداوند نماز را برای دوری ازتكبر واجب گردانیده است در نهج البلاغه نیز این جمله به چشم می خورد[2]  اما این تكبر چیست كه اقامه پنج نوبت نماز در شبانه روز برای پاك شدن از آن واجب گردیده است

با مراجعه به قرآن كریم در می یابیم كه :

تكبر اولین گناهی است كه بعد از خلقت حضرت آدم علیه السلام واقع شده است و اولین كسی كه تكبر ورزید شیطان رجیم بوده است . بامراجعه به قران درمی یابیم هنگامی كه خداوند حضرت آدم را آفرید واز روح خود درون او دمید به ملایكه وابلیس فرمان داد كه بر او سجده كنند همه سجد كردند مگر ابلیس كه از جنیان بود واز فرمان خداوند سرباز زد[3]

از آنجا كه دستور بر سجده، فرمان خداوند بودو طبیعی است مولی هر دستوری بدهد بر اساس آن باید عبد رفتار كندمتوجه می شویم كه شیطان كه خود راضی به سجده در برابر خلیفه الله نشد در واقع به  روح الهی خداوند كه درون انسان دمیده شده بود[4] سجده نكرد نه به جسم خاكی انسان وسجده نكردن او در برابر خلیفه خدا سجده نكردن در برابر خداوند بود، زیرا امر ، امرالهی بود

ودر اهمیت وبزرگی تكبر همین بس كه شیطان {به فرموده امیر مومنان علیه السلام }6000سال عبادت خدا نمود به سبب یك لحظه تكبر ورزیدن همه اعمال خود را نابود ساخت [5]

اگر شخص متكبر شد زمینه انجام سایر گناهان برای او فراهم می گردد و می توان گفت تكبر مادر همه گناهان است زیراانسان متكبر و خودپسند خود را بنده در مقابل معبود نمی بیند واز روی كبر وخود پسندی به هر عملی دست می زندبه عنوان مثال : كسی كه دروغ می گوید وناسزا می گوید ومال حرام می خورد و... اگر متكبر نباشد و خود را در مقابل خداوند عبد مطیع بداند به فرمان خالق خود گوش فرا می دهد وسر ارادت در آستانه خالق خود می ساید واز انجام هر عمل ناشایستی دست می كشد ولی اگر تكبر ورزید و خود را موجودی در مقابل خداوند دانست بدون توجه به دستورات خداوند همه كارهای حرام را انجام می دهد

بنابراین فلسفه واجب شدن نماز دوری از تكبر وبه تبع آن دوری از تمام گناهان است لذا خداوند حكیم در قرآن كریم می فرماید :(( ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنكر[6])) نماز انسان را از تمام گناهان ومنكرات باز می دارد كه عینا امروزه در جامعه مشاهده می نماییم اكثر افرادی كه در معرض بذه كاری وفساد واقع می شوند یا اهل نماز نیستند یا به نماز اهمیت نمی دهند برای همین شیطان از نماز واقامه كننده آن فراری است پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله در این زمینه می فرماید : مادامی كه انسان بر نماز های روزانه اش محافظت كند شیطان از او فرار می كند ولی وقتی كسی نماز را سبك شمرد شیطان جرات نزدیك شدن به او را پیدا می كند و اورا در گناهان بزرگ وارد می كند[7]

نتیجه :

-نماز برای دوری از تكبر كه مادر گناهان وصفت شیطانی است واجب گردیده است

-تكبر ریشه انجام همه گناهان است

- شخصی كه حاضر به نمازگزاری دربرابر خالق خود نیست انسان متكبر ودر معرض گناه است

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/

.

 

 
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  چرا باید نماز بخوانیم و راز واجب شدن نماز چیست ؟ ,  چرا باید نماز بخوانیم ,  راز واجب شدن نماز چیست ؟ , 

موضوع :
باز دارندگی نماز از گناه ,  ناگفته های نماز ,  سوالات نماز ,